Ngày 3-8, UBND TP Cần Thơ ký quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, dụng cụ, trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Cần Thơ chi gần 3,9 tỉ mua sinh phẩm, vật tư phòng dịch - ảnh 1
Quyết định của UBND TP phê duyệt mua sắm sinh phẩm, hóa chất... phòng dịch gần 3,9 tỉ của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tổng chi phí dự toán gần 3,9 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trong đó, chi phí mua sắm sinh phẩm xét nghiệm là 1,05 tỉ. Chi phí mua sắm hóa chất tách chiết xét nghiệm gần 960 triệu. Chi phí mua sắm vật tư tiêu hao, dụng cụ, trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gần 1,7 tỉ. Chi phí thông tin truyền thông hơn 193 triệu.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, dụng cụ, trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ gồm 3 gói thầu, bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn…