Cần Thơ: Hơn 1.000 sinh viên y khoa hỗ trợ khai báo y tế
(PLO)- Trường Đại học Y Dược TP Cần Thơ điều động hơn 1.000 sinh viên năm thứ 5 hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 26-3, Trường Đại học Y Dược TP Cần Thơ cho biết nhà trường vừa ký quyết định về việc điều động sinh viên y khoa khóa 41 (năm thứ 5) tham gia phối hợp thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, quyết định điều động 1.056 sinh viên được phân bổ thành 85 đội tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thời gian từ ngày 25-3 đến ngày 8-4-2020. Hoạt động này sẽ được thay thế cho học phần thực tập cộng đồng 2 trong chương trình đào tạo.

Mọi hoạt động của sinh viên trong thời gian tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện trên địa bàn TP chịu sự giám sát, quản lý của khoa Y tế công cộng, Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo đại học.

N.GIAO-N.NAM