Những ngày qua, người đứng đầu EVNNPT và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ bà con tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Theo đó, thông qua Ủy ban MTTQ các tỉnh, đoàn công tác đã trao quà ủng hộ mỗi tỉnh 500 triệu đồng, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn do ảnh hưởng của các đợt bão lũ, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trong dịp này, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã kiểm tra công tác vận hành, khắc phục hậu quả mưa lũ, chia sẻ với cán bộ công nhân viên (CBCNV) các đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 1 và 2. Chủ tịch HĐTV EVNNPT mong muốn CBCNV khắc phục khó khăn, chủ động, ứng phó hiệu quả với những diễn biến thời tiết, thiên tai hết sức phức tạp ở miền Trung, đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục.

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động kiểm tra công tác vận hành hệ thống điện cũng như trao quà hỗ trợ người dân, nhân viên vùng bão lũ của Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng:

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 1Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao quà hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ và động viên CBCNV các đơn vị truyền tải điện

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 2Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao quà hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ và động viên CBCNV các đơn vị truyền tải điện

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 3Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao quà hỗ trợ và động viên CBCNV các đơn vị truyền tải điện

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 4Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao quà hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ và động viên CBCNV các đơn vị truyền tải điện

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 5Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đi kiểm tra tình hình đường dây điện sau bão lũ

Chủ tịch EVNNPT thăm hỏi, hỗ trợ người dân miền Trung - ảnh 6Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao quà hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ và động viên CBCNV các đơn vị truyền tải điện

Ông Nguyễn Tuấn Tùng lưu ý mỗi CBCNV tiếp tục nêu cao tinh thần bản lĩnh, ý chí kiên cường, chịu thương chịu khó, vốn là đức tính quý báu của người dân miền Trung để thích ứng với thiên nhiên khắc nghiệt, vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên.