Chiều nay, 16-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 1371/UBND-KGVX tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ cách ly xã hội đến 22-4 - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16-4 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 3-4 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-3 của chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 22-4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo nêu trên.

Cùng ngày 16-4, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 158/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15-4 phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo ba nhóm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp.