Mới đây, chị H., nhân viên một cơ quan ở Nghệ An, chạy xe máy vượt đèn vàng thì một thanh niên phóng theo, ra hiệu dừng xe và nói: “Tôi là công an.

Cô đã vượt đèn đỏ”. Khi nghe sẽ bị phạt 400.000 đồng và giam xe, chị H. lục túi được 300.000 đồng xin “cống nộp” để được bỏ qua. Người thanh niên lấy tiền đi, chị mới tỉnh ra: không có công an nào mặc thường phục lại đòi giữ xe, phạt tiền người đi đường cả. Vừa mới nghe dọa, chưa biết công an xịn hay dỏm mà đã lo hối lộ như thế, hèn chi mãi lộ vẫn còn đất sống!

HC