Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin
(PLO)- Bão Tembin quét qua. Nhà giàn DK1 liên tục hứng những cột nước biển dội xuống. Anh em chiến sĩ nhà giàn vẫn hiên ngang bám trụ. Đến 8 giờ sáng nay (25-12), Nhà giàn DK1 vẫn sừng sững giữa tiền tiêu Tổ quốc... 
Bão Tembin dã man nhưng không đánh được lòng kiêu hãnh của chúng tôi. Nhờ nhà giàn mới và sự đồng hành, phù hộ độ trì của các liệt sĩ mà thủy tề phải cáo lui. Bình yên trở lại.
Dưới đây là hình ảnh mới nhất mà anh em chiến sĩNhà giàn DK11/14 (Tư chính 5) chụp lại lúc 7 giờ 25 sáng 25-12.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 1
Nhà giàn DK1/14 hiên ngang trước bão Tembin.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 2

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 3
Những cột sóng nhô lên phủ xuống nhà giàn...

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 4
... nhưng nhà giàn vẫn hiên ngang sừng sững.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 5

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 6

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - ảnh 7
Anh em chiến sĩ nhà giàn an toàn, bình an!

CHIẾN SĨ DK1