(PL)- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn các quận của TP Đà Nẵng”.

Từ ngày 1-1, chủ nuôi chó, mèo (kể cả người nước ngoài) phải đăng ký việc nuôi chó, mèo với UBND các phường; thực hiện việc xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khi dẫn chó đến nơi công cộng, chủ nuôi phải bảo đảm an toàn bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích, giữ chó. Thú nuôi còn phải được tiêm phòng theo quy định.

Mục tiêu của đề án là trong năm 2019 có 100% các phường lập sổ quản lý chó, mèo nuôi; tỉ lệ chó, mèo nuôi được tiêm phòng đạt trên 90% và đến năm 2020 là trên 95%.

 

NC