Theo đó, doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất với gần 113 triệu đồng, thấp nhất là 350.000 đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI và dân doanh trong khu công nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng. Trong khi đó, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Riêng đối với dịp Tết nguyên đán 2019, mức thưởng cao nhất và thấp nhất đều thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp, cao nhất là hơn 411 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.