Nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội hiện đang ở mức rất thấp trong hơn 100 năm qua. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện đều tích trữ nước đạt dưới mức thiết kế.

Nhận định này được đưa ra trong cuộc họp bàn biện pháp chống hạn cho miền Bắc và miền Trung tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 8-12. Cục Thủy lợi cho rằng tình trạng thiếu nước sẽ xảy ra trầm trọng trên diện rộng, nhất là nước cho sản xuất nông nghiệp. “Năm nay hạn kỷ lục, thiếu nước gay gắt. Vì vậy nước quý như vàng” - ông Phạm Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, nói.

Theo ông Thông, những diện tích có khó khăn về nước cần chuyển đổi cây trồng thay vì trồng lúa nước như lâu nay. Tuy nhiên, hiện nay giá lúa cao, người dân hầu hết không muốn chuyển đổi sang trồng màu. Nếu cứ trồng lúa thì người dân sẽ bị thất thu do thiếu nước. Trước thực tế này nhà nước cần hỗ trợ cho người dân trong việc chuyển đổi cây trồng.

HOÀNG VÂN