Đại tá Công an làm Phó Tổng Giám đốc đường sắt
Bộ Công an vừa cử một Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông biệt phái sang Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Mọi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự mới từ ngành Công an đã được hoàn thành.

Ngành đường sắt tiếp nhận một Đại tá ngành Công an về biệt phái

Ngành đường sắt tiếp nhận một Đại tá ngành Công an về biệt phái

Đại diện được Bộ Công an cử biệt phái sang ngành giao thông vận tải (GTVT) là Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Quyết định biệt phái cán bộ này được Bộ Công an tiến hành theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/11/2015.

Thời gian ông Nguyễn Văn Minh biệt phái làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là 3 năm. Lương của ông Nguyễn Văn Minh trong thời gian biệt phái tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam do Bộ Công an đài thọ theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Minh 50 tuổi, quê ở xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trước khi về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ông Minh từng làm Phó Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, giữa năm 2015  ông Minh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Trước đó, Bộ GTVT đã tiếp nhận và bổ nhiệm một số cán bộ biệt phái của Bộ Công an vào các vị trí phù hợp tại các Tổng Cục, Cục, Vụ chức năng và các Tổng Công ty trực thuộc, nhằm phụ trách công tác an ninh hoặc giám sát.

Theo Dân trí