Đơn vị thi công UBND TP Tam Kỳ đã quyết định dừng việc khởi công để xem xét vụ việc. Ông Hoàng Xuân Việt, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho biết: Việc xây dựng khu nghĩa địa là đúng với chủ trương của TP. Nhưng có quá nhiều người dân phản đối nên TP đã cho đơn vị thi công dừng để lắng nghe ý kiến người dân và đánh giá thực trạng.

Đây là khu nghĩa địa được xây dựng mới, rộng hơn 20 ha với số vốn hơn 3,5 tỉ đồng để di chuyển số mồ mả trong khu vực xã Tam Thăng để lấy đất làm khu công nghiệp theo chủ trương của TP Tam Kỳ.

LÊ PHI