Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Phan Thị Thảo, 24 tuổi, Quảng Ngãi

2. Nguyễn Văn Ninh, 30 tuổi, Quảng Ngãi

3. Huỳnh Thị Ngọc, 43 tuổi, Quảng Ngãi

4. Phạm Thị Liên, 48 tuổi, Quảng Ngãi

5. Dương Chi, 47 tuổi, Quảng Ngãi

6. Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi, Đức Phổ, Quảng Ngãi

7. Nguyễn Nông, 49 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

8. Nguyễn Ngọc Bình, 25 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

9. Lâm Ngọc Lan, 55 tuổi, Quảng Ngãi

10. Nguyễn Thành Lâm, 23 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi

11. Thới Thị Thu Dung, 66 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

12. Phạm Thị Kiều Liêm, 44 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi

13. Nguyễn Quốc Đạt, 29 tuổi, Nghĩa Hòa, Quảng Ngãi

14. Nguyễn Thị Tuyết Loan, 25 tuổi, Quảng Ngãi

15. Nguyễn Thị Trà My, 22 tuổi, Quảng Ngãi

16. Trịnh Huy Ngọc Bảo, 15 tháng, Quảng Ngãi

17. Nguyễn Dương Tư, 17 tuổi, Quảng Ngãi

18. Trần Minh Thiên, 25 tuổi, Quảng Ngãi

19. Đinh Thị Ly, 47 tuổi, Quảng Ngãi

20. Võ Minh Vương, 33 tuổi, Quảng Ngãi

21. Phạm Vĩnh Thuận, Quảng Ngãi

22. Trịnh Văn Anh, 36 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

23. Phạm Minh Châu, 23 tuổi, Mộ Đức, Quảng Ngãi

24. Dương Thanh Hiệp, 23 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi

25. Bùi Mạnh Hùng, 30 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

26. Đặng Văn Thương, 30 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

27. Lê Ngọc Thắng, 22 tuổi, Quảng Ngãi

28. Nguyễn Tấn Tài, 25 tuổi, Quảng Ngãi

29. Trần Văn Hiếu, 22 tuổi, Quảng Ngãi

30. Võ Thị Xuân Yến, 22 tuổi, Quảng Ngãi

31. Nguyễn Văn Thu, 20 tuổi, Quảng Ngãi

32. Lê Văn Tám, 45 tuổi, An Nhơn, Bình Định

33. Lê Anh Tuấn, 20 tuổi, Bình Định

14. Trần Phước Hòa, 37 tuổi, Tuy Phước, Bình Định

35. Kathi Thanh Thu, 35 tuổi, Tuy Phước, Bình Định

36. Lê Thị Sang, 53 tuổi, Phù Cát, Bình Định

37. Nguyễn Văn Chí, 30 tuổi, Phù Mỹ, Bình Định

38. Phạm Văn Sáng, 38 tuổi, Tuy Phước, Bình Định

39. Phan Văn Nông, 54 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên

40. Phạm Văn Hải, 60 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên

41. Hà Công Đồng, 43 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên

42. Nguyễn Thị Bốn, 77 tuổi, Phú Yên

43. Đặng Văn Dũng, 50 tuổi, Phú Yên

44. Đỗ Thị Thu, 29 tuổi, Tân Phú, Đồng Nai

45. Nguyễn Hữu Đông, 27 tuổi, Hải Hà, Quảng Ninh

46. Nguyễn Văn Tú, 25 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng

47. Một bệnh nhân chưa xác định danh tính, quê quán

48. Huỳnh Văn Thiên (chưa xác định quê quán)

49. Nguyễn Thành Tuy, 46 tuổi (chưa xác định quê quán)

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi

2. Lý Thanh Dũng, sinh năm 1971, trị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định

3. Trà An Phú, sinh năm 1974, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

4. Ngô Hữu Phước, sinh năm 1986, KP7, thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai

5. Lê Trịnh Duy Khoa, sinh năm 1977, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

6. Nguyễn Văn Phan, sinh năm 1974, Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi

7. Đặng Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, Quảng Phúc, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

8. Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1988, Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

9. Nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

10. Nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính

11. Nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính

TTXVN