Ngoài việc cản trở giao thông và… tốn tiền chong điện, trạm còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường vì khi mất điện sẽ không có người canh gác để hướng dẫn giao thông. Theo một người lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Bình Định, công ty đã đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tháo dỡ và đang chờ phê duyệt kinh phí nên phải… chờ. Việc cho các trạm thu phí “nghỉ hưu”, cơ quan quản lý đã biết trước nhưng đến giờ còn phải đợi… phê duyệt kinh phí tháo dỡ, chẳng trách bà con cứ kêu gào: Giao thông ở ta quá tệ.

DIỄM TRÂM