Đề nghị bỏ thủ tục phỏng vấn trong hôn nhân với người nước ngoài
(PL)- Tại cuộc họp về định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 10-4, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là thủ tục phỏng vấn đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, có nhiều cuộc hôn nhân của người Việt Nam với người nước ngoài không xuất phát từ tình yêu. Nhiều cô gái chỉ cần được người nước ngoài cho mấy chục triệu đồng là họ đồng ý lấy người đó làm chồng. Vì thế việc tư vấn, phỏng vấn này trên thực tế chỉ là hình thức, nên bỏ đi. “Không nên duy trì thủ tục tư vấn về hôn nhân với người nước ngoài. Bởi theo nhiều địa phương phản ánh, việc phỏng vấn trong quá trình này chính là một thủ tục rào cản khi người dân kết hôn với người nước ngoài. Thực tế cho thấy qua phỏng vấn chưa thấy có trường hợp nào bị từ chối, tất cả trường hợp qua phỏng vấn đều thấy là tốt hết”. Ông Khanh nói thế và cho rằng “đưa ra “rào cản” mà thực tế nó không có hiệu quả thì là vướng mà lại làm khổ người dân, khổ cơ quan nhà nước”.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, ta không khuyến khích người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nhưng cũng không ngăn cấm việc này. Chúng ta mong muốn các cuộc hôn nhân này đúng mục đích, bảo đảm sự bền vững. Nhưng không nên đưa ra những “rào cản”, thủ tục không cần thiết. Theo ông Ngọc, các quy định phải xuất phát từ thực tế, có hiệu quả, nếu không sẽ có những quy định trên trời. Ông Ngọc cho rằng cần đặt người dân làm trung tâm và giảm tối đa những thủ tục không cần thiết.

HOÀNG VÂN