Theo kết luận điều tra, đầu năm 2011, ông Nguyễn Phú Nam (lúc này là trưởng Phòng TN&MT huyện Phú Quốc, hiện là bí thư xã Dương Tơ) rủ Nhan Văn Truyền đến nhà nhậu. Tại buổi nhậu, ông Nguyễn Hùng (ở TP.HCM) nói với Truyền là mình mua 45.000 m2 đất tại xã Cửa Cạn nhưng chỉ cấp giấy 26.000 m2. Phần 19.000 m2 đất còn lại không được xét cấp do không canh tác. Ông Hùng nhờ ông Truyền xem xét để được cấp giấy cho số đất còn lại và ông Truyền hứa sẽ kiểm tra lại.

Sau vài lần gặp và nhờ thì tháng 4-2011, con của ông Truyền bị bệnh phải chuyển đến TP.HCM điều trị. Lúc này ông Hùng đã lo thủ tục nhập viện, thường xuyên đến thăm. Sau đó ông Hùng nhờ ông Truyền sớm giúp đỡ để chuyển hồ sơ cho ông Nam ký tờ trình vì ông Nam sắp chuyển về xã Dương Tơ công tác,

Sau đó ông Truyền chỉ đạo cho Nhi phải tìm mọi cách để đất của ông Hùng đủ điều kiện cấp giấy. Nhi đã dùng thủ thuật in, cắt, phôtô để đưa số đất của ông Hùng vào hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp giấy đỏ. Hồ sơ chạy lòng vòng, đến ngày 20-4-2012, ông Hùng được cấp giấy đỏ cho số đất không đủ điều kiện.

Ngày 19-3, ông Lâm Minh Thành (Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc) cho biết ông chưa có kết luận điều tra của công an nên chưa biết ông Nguyễn Phú Nam (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Quốc) có liên quan như thế nào.

VĨNH SƠN