Theo kết quả điều tra: Bị can Hòa được một công ty phân công làm tư vấn giám sát gói thầu số 1. Công việc là giám sát chất lượng, khối lượng vật tư, nguyên liệu của các nhà thầu mang đến thi công theo đúng thiết kế của chủ đầu tư. Vào ngày 4-9-2009, bị can phát hiện một công ty cung cấp cát không đạt chất lượng nhưng vẫn để công ty này bơm cát san lấp mặt bằng. Sau đó, bị can gợi ý với phía công ty đưa 20.000 đồng/m3 cát mới cho bơm, ký nghiệm thu... Ngày 6-9, khi bị can đang nhận 15 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang và bị tạm giam đến nay.

GIA TUỆ