Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người cao tuổi
(PLO)- Bộ Y tế cho rằng hiện nay còn 5% người cao tuổi, khuyết tật chưa có thẻ BHYT nên cần có giải pháp...

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi (NCT) có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trước năm 2020.

Theo đó, Bộ Y tế cho rằng ngay sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo (đầu năm 2019), Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các chính sách an sinh xã hội với NCT theo các quy định của pháp luật.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người cao tuổi - ảnh 1
Hiện nay chỉ còn 5% người cao tuổi và khuyết tật chưa có BHYT. Ảnh: VIẾT LONG

Đến thời điểm tháng 4-2019, theo số liệu từ Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 11,3 triệu NCT và 6,2 triệu người khuyết tật có thẻ BHYT, chiếm 95%, hiện tại chỉ còn khoảng 5% NCT, người khuyết tật chưa có thẻ BHYT.

Theo báo cáo của cơ quan quản lý NCT, hiện tại số NCT chưa có thẻ BHYT hầu hết thuộc nhóm từ 60 đến 79 tuổi, không thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội. Thậm chí có NCT dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn không đủ điều kiện, khả năng tài chính để mua thẻ BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ trước mắt xem xét điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT đối với NCT trên cơ sở tính toán khả năng cân đối quỹ.

Về mặt định hướng, ngân sách nhà nước đã giảm chi cho các bệnh viện do tính tiền lương vào giá dịch vụ KBCB, do đó đề xuất dùng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giảm chi này để nâng mức đóng, mức hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT, trong đó có NCT cần ưu tiên. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ nhóm NCT từ 60 tuổi đến 79 tuổi tham gia BHYT theo hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động ngân sách từ nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho NCT và người khuyết tật chưa có thẻ BHYT trên địa bàn, ngoài phần kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức ngân sách hỗ trợ tại các địa phương (63 tỉnh) đóng BHYT đối với NCT dự kiến là 700.000 đồng/1NCT hoặc người khuyết tật/1 năm, dự kiến khoảng 600 tỉ đồng/năm.

“Về lâu dài, cần đưa nội dung xây dựng, hỗ trợ mức đóng BHYT đối với NCT vào nội dung vào sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, làm thế nào tất cả các đối tượng đủ điều kiện công nhận là NCT thì được hưởng đầy đủ mức đóng BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm…”, Bộ Y tế kiến nghị.

VIẾT LONG