Theo chinhphu.vn ngày 10-1, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu từng bước giảm tình trạng quá tải bệnh viện ở hai khu vực khám bệnh và điều trị nội trú;

cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Đề án nêu rõ trước mắt tập trung giải quyết giảm quá tải ở các chuyên khoa: Ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi thuộc một số bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của TP Hà Nội và TP.HCM. Giảm thời gian và lưu lượng người chờ khám bệnh tại khoa Khám bệnh.

Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho các chuyên khoa ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Cụ thể, đến năm 2015 tăng tối thiểu 7.150 giường bệnh. Ưu tiên thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh của năm chuyên khoa: Ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Từ năm 2013 đến năm 2015, thí điểm thành lập mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương.

TX