Theo đó, học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, học viên trung tâm tin học - ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống, giáo dục chuyên biệt, sinh viên ĐH, CĐ sẽ đi học trở lại từ thứ Hai ngày 4-5.

Học sinh khối tiểu học, trẻ em mẫu giáo năm tuổi đi học trở lại từ thứ Hai ngày 11-5, trẻ em các khối tuổi còn lại đi học trở lại từ thứ Hai ngày 18-5.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH thông báo đến các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của tỉnh.