Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vừa ký quyết định quy định giá trần để bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, đối với nhà để bán giá trần là 3.300.000 đồng/m2; đối với nhà cho thuê giá trần là 73.000 đồng/m2/tháng; đối với nhà cho thuê mua thanh toán trước 20% giá trị nhà, còn lại trả tiền thuê mua trong thời gian tối đa ba năm (trả góp trong ba năm) giá trần 89.000 đồng/m2/tháng.

Mức giá này áp dụng đối với nhà ở xã hội là loại nhà cấp bốn do hộ gia đình, cá nhân xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Hộ gia đình, cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn mức giá này.