Đồng Nai thưởng Tết cao nhất hơn 400 triệu đồng
(PLO)- Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là trên 400 triệu đồng.

Ngày 28-12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay đã có 1.800 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc chi thưởng Tết nguyên đán 2018.

Theo đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là trên 400 triệu đồng. Mức thưởng trung bình đối với công nhân tăng mạnh, đạt 7,7 triệu đồng/người. Khối doanh nghiệp dân doanh thưởng bình quân 7,3 triệu đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, mức thưởng Tết nguyên đán năm nay cao hơn năm trước (doanh nghiệp FDI 5,8 triệu đồng/người; khối doanh nghiệp dân doanh 4,5 triệu đồng/người). Lao động chưa đủ sáu tháng, chưa đủ một năm doanh nghiệp chi tiền hỗ trợ, mức thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết trên 10 triệu đồng/người, cao nhất 22 triệu đồng/người. Doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, thưởng bình quân hơn 8 triệu đồng/người, cao nhất là 42 triệu đồng/người. Khối doanh nghiệp tư nhân, thưởng cao nhất hơn 94 triệu đồng/người.

VŨ HỘI