Cụ thể, trong năm nay, hai lần dự báo bão số 6 đổ bộ vào đất liền nhưng trên thực tế cơn bão di chuyển quay ra; bão số 9 chỉ dự báo được sự chuyển hướng xuống phía nam trước một ngày. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị tổng kết năm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tổ chức chiều 25-12.

Ngành khí tượng hiện vẫn chưa dự báo được lượng mưa cho một khu vực nhỏ, mưa lớn cục bộ và chưa dự báo được các hiện tượng lũ quét, mưa đá, lốc xoáy... Mặt khác, trung tâm chưa nắm được đầy đủ thông tin về các hồ chứa trên các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên nên việc dự báo, cảnh báo lũ lụt gặp nhiều khó khăn. Trung tâm cũng đang thiếu dự báo viên có trình độ và kinh nghiệm để xử lý những tình huống phức tạp.

Theo trung tâm, công tác dự báo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế ngày càng cao của xã hội.                                                                                                    

HOÀNG VÂN