Trình bày tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề trên, Bộ trưởng, Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng, cho biết năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố có kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT, với tổng số là 5.838 tỉ đồng.

Dư quỹ BHYT: Làm rõ trách nhiệm trước khi trình Quốc hội - ảnh 1
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ BHYT.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ 20% kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30-6-2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Tuy nhiên, Thẩm tra Tờ trình, Ủy ban Tài chính và Ngân sách nhận thấy, việc Chính phủ trình cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT là vượt quy định của Luật BHYT, do đó thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, cho rằng cần xem lại việc một số tỉnh chưa làm tốt vấn đề sử dụng quỹ BHYT. “Vấn đề kỷ cương kỷ luật phải đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả các tỉnh. Bên cạnh đó, cần chỉ rõ việc tổ chức thực hiện thời gian vừa qua do đâu mà dẫn đến việc chậm này…”- ông Giàu, đặt câu hỏi.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vì sao nhiều tỉnh khó khăn mà thực hiện rất tốt, còn 11 tỉnh lại không thực hiện được theo đúng tinh thần của Luật. Đồng thời, giao Ủy ban Tài chính và Ngân sách thẩm tra chính thức và Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến về vấn đề trên tại kỳ họp thứ 8 tới đây.