Đưa người ăn xin, sống lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội
(PLO) - Ngày 19-12, UBND TP. HCM vừa ban hành Quyết định về việc quản lý, nuôi dưỡng người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định (sống lang thang) trên địa bàn TP. HCM. 

Quyết định này không áp dụng đối với tu sĩ khất thực. Tất cả những người đi xin dưới bất kỳ hình thức trá hình nào: đàn hát để xin, giả danh Tu sĩ Phật giáo để đi khất thực hoặc những hành vi đi xin có tính đối phó khi kiểm tra như bán vé số, bán bánh, kẹo … sẽ được tập trung nuôi dưỡng, dạy nghề, giới thiệu việc làm thích hợp.

Đưa người ăn xin, sống lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội - ảnh 1
 

Hình minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung những người xin ăn không có nơi cư trú, người sống lang thang nơi công cộng. Nếu là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần thì đưa về Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần. Còn những người khác được đưa về Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TTHTXH) để tiến hành lập hồ sơ phân loại, rà soát đối tượng và xử lý. 

Người bị tập trung vào TTHTXH lần thứ nhất, nếu xác minh có nơi cư trú nhất định sẽ đưa về địa phương nơi cư trú hoặc giải quyết hồi gia. Nếu xác minh không có nơi cư trú hoặc hết thời hạn xác minh mà không có trả lời của chính quyền địa phương nơi xác minh thì sẽ đưa vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tối đa ba tháng. Nếu người bị tập trung vào TTHTXH từ lần thứ hai trở lên thì tiếp nhận nuôi dưỡng tại TTBTXH.

Trong thời gian nuôi dưỡng tại TTBTXH, các đối tượng được học văn hóa, học nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với Công an, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc tập trung người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sống lang thang nơi công cộng; cung cấp thông tin cho Công an TP những trường hợp có dấu hiệu thuộc đường dây chăn dắt người xin ăn. 

Đồng thời, mở rộng nhà lưu trú tại TTHTXH để hỗ trợ cho người từ các tỉnh, thành phố khác đến TP. HCM khi gặp khó khăn, cơ nhỡ. Còn Công an TP sẽ điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để, nghiêm minh những đối tượng có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc người khác đi xin ăn. 

BÌNH MINH