(PL)- Đây là tựa đề của cuốn sách viết về Thầy thuốc nhân dân, VS-TS-BS Dương Quang Trung nhân tròn một năm ngày mất của ông (22-6-2013 – 22-6-2014).

Cuốn sách ra mắt ngày hôm nay (21-6, ngày Nhà báo Việt Nam) còn có ý nghĩa cảm ơn các nhà báo đã có những bài viết về ông trong cuốn sách (ảnh).

Dương Quang Trung - Nhân tâm và y nghiệp - ảnh 1

Cuốn sách chia làm sáu phần với 446 trang sách nhưng trong đó dành phần lớn nói về những việc làm, cống hiến và y đức của một người thầy thuốc nhân dân. Phần một, qua hồi ức của người vợ, bà Võ Thị Lan đã khắc họa sắc nét chân dung của người thầy thuốc nhân dân từ thời thơ ấu ở quê nhà Cà Mau, đến khi sang Pháp và trở về Việt Nam làm cách mạng, làm lãnh đạo ngành y tế TP.HCM sau ngày giải phóng năm 1975 và quá trình xây dựng, củng cố ngành cho đến khi ra đi. Những cống hiến thầm lặng của Thầy thuốc nhân dân Dương Quang Trung cũng được ghi lại một cách sinh động và chân thực ở các phần còn lại của cuốn sách qua góc nhìn của các lãnh đạo TP.HCM, ngành y tế, đồng nghiệp, thân hữu, các nhà báo và học trò của ông.

DUY TÍNH