Từ ngày 10.3 đến 15.5 (trừ thời gian phục vụ lễ 30.4 và 1.5), ga Sài Gòn áp dụng giảm 10% giá vé cho hành khách đi các đoàn tàu địa phương, gồm: SE22/SE21 (Sài Gòn - Huế và ngược lại), SQN2/SQN1 (Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại), SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại).
Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng trong các cung chặng sau: Tàu SE22 các ga trong cung chặng từ Ninh Hòa đến Huế; Tàu SE21 các ga từ Huế đến Quảng Ngãi; Tàu SQN2/SQN1 từ Tuy Hòa đến các ga Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại; Tàu SNT2/SNT1 từ Tháp Chàm đến Nha Trang và ngược lại.
Để khuyến khích hành khách đi tàu mua vé hạng giường nằm tầng 3 đi trên tất cả các đoàn tàu khách địa phương (SE21/22, SQN1/2, SNT1/2, PT3/4), cũng trong thời gian như trên, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn giảm giá vé giường nằm tầng 3 bằng với giá vé ghế ngồi mềm tương ứng trên đoàn tàu.

Theo M.Vọng (TNO)