Từ ngày 11-12, vừa bán vé tàu đi suốt vừa bán vé đi từ Đà Nẵng đến các ga Vinh – Hà Nội (trước Tết) và từ Đà Nẵng đến các ga Nha Trang – TP.HCM (sau Tết). Riêng các ngày 11-2-2010 và 12-2-2010 (28 và 29 Tết), Ga Đà Nẵng chạy thêm tàu TN22 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 19 giờ và đến Hà Nội lúc 13 giờ 50 ngày hôm sau, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại tăng đột biến trong những ngày giáp Tết.

Hiện Ga Đà Nẵng bố trí 5 cửa bán vé tàu Tết tại Ga Đà Nẵng, 1 quầy tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và 1 quầy ở Hội An (Quảng Nam), thời gian bán vé 24/24 giờ; đồng thời bán vé qua điện thoại (05113.752333) và giao vé tận nhà. Trong ngày đầu tiên bán vé 1-12, Ga Đà Nẵng đã bán được trên 1.000 vé tàu Tết.          


Theo Đ.N (Báo Đà Nẵng)