(PL)- Ngày 25-11, đại diện Công đoàn KCX-KCN TP.HCM cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 122/2015 quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2016, cơ quan này đã triển khai các hoạt động giám sát việc trả lương cho người lao động tại các doanh nghiệp (DN).

 

Cụ thể, trong hoạt động chăm lo tết Bính Thân 2016 đối với người lao động, Công đoàn các KCX-KCN yêu cầu hằng tuần văn phòng đại diện công đoàn tại các khu báo cáo tình hình DN khó khăn, không có khả năng trả lương, trả thưởng, DN thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn để có biện pháp hỗ trợ người lao động.

PHONG ĐIỀN