10 hành vi sinh viên không được làm
(PLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, có hiệu lực thi hành từ ngày 23-5.
Theo đó, thông tư nêu rõ 10 hành vi sinh viên không được làm, trong đó đáng chú ý là hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
Ngoài ra, sinh viên không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác; hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học;
Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội; thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cho phép;
Cấm sinh viên gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

10 hành vi sinh viên không được làm - ảnh 1
Sinh viên không được đăng, like, chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm trên Facebook. Ảnh minh họa

Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật như sau:
Trường hợp sinh viên thi, kiểm tra thay hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm thay hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ bị đình chỉ học có thời hạn ngay từ lần vi phạm đầu tiên; lần vi phạm thứ hai sẽ bị buộc thôi học.
Trường hợp sinh viên uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; đánh bạc; tàng trữ, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy; tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định… sẽ bị khiển trách ở lần vi phạm đầu tiên, cảnh cáo ở lần vi phạm thứ hai; tạm đình chỉ học có thời hạn ở lần vi phạm thứ ba; từ lần vi phạm thứ tư sẽ bị buộc thôi học…
Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật; tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật sẽ bị đình chỉ học có thời hạn, tái phạm sẽ bị buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
Sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet; có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác thì tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
L.THANH