Đầu tiên là xác định phạm vi, lĩnh vực nghiên cứu. Tiếp đó, xác định vấn đề nghiên cứu. Cập nhật thông tin trên sách, báo có liên quan đến vấn đề đặt ra.

Xác định hướng giải quyết vấn đề, gồm lập kế hoạch về nhân sự, tài chính. Tự lập kế hoạch, tiên lượng trước thời gian thực hiện cũng như lường trước khó khăn. Gói lại công việc gồm làm rõ những gì đã làm được, kể cả các việc chưa làm được, để nó sẽ là tiền đề cho công trình nghiên cứu tiếp theo. Viết bài báo. Đưa bài báo đến các đồng nghiệp cho ý kiến, rồi trình bày trước hội đồng khoa học. Chỉnh sửa bài báo theo góp ý của hội đồng. Và cuối cùng, gửi bài báo cho tạp chí phù hợp. Tại buổi giao lưu với chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học”, diễn ra tại Hà Nội chiều 16-12, GS Ngô Bảo Châu đã đúc rút và chia sẻ 10 quy trình nghiên cứu khoa học nói trên với sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cũng theo GS Ngô Bảo Châu, tính chuyên nghiệp trong khoa học hay bất cứ hoạt động lao động nào khác, thể hiện ở hai điểm chính là quy trình và phẩm chất. “Phẩm chất trong một công trình khoa học theo tôi có ba điều cơ bản, thứ nhất là đúng và trung thực, thứ hai là mới, sau đó mới đến phẩm chất thứ ba là hay và quan trọng. Phải đặt tính liêm chính trong khoa học lên làm số một” - GS Ngô Bảo Châu nói.

HUY HÀ