40 trường nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao
(PL)- Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết sẽ mở rộng mô hình trường nghề chất lượng cao lên 40 trường.

 

Tại hội nghị tổng kết thí điểm áp dụng mô hình quản lý chất lượng tại sáu trường cao đẳng nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao ngày 15-12, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, cho biết sau hai năm thí điểm các trường đã xây dựng được hệ thống quản lý rõ ràng, lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng chuyển giao từ các tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiên, còn một số giáo viên chưa thích ứng với hệ thống quản lý chất lượng, chưa khắc phục được thói quen ỷ lại, đối phó...

Để khắc phục tồn tại trên, theo bà Hà cần nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng các công cụ đảm bảo chất lượng vào hệ thống quản lý chất lượng của trường để nâng cao hiệu quả.

VIẾT LONG