Bộ GD-ĐT: Chấm dứt dạy chữ trước khi vào lớp 1
(PL)- Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc tiểu học, được tổ chức mới đây tại TP Việt Trì, Phú Thọ.

Đánh giá về bậc học tiểu học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là có nhiều đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá học sinh. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bậc học tiểu học vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó cần tập trung vào rà soát quy hoạch trường lớp và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Riêng về mô hình trường học mới VNEN, Bộ trưởng yêu cầu các sở GD&ĐT phải rà soát, nếu trường nào chưa đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất thì dừng triển khai. Không được mở rộng nếu chưa đáp ứng được yêu cầu về giáo viên, cơ sở vật chất theo phương pháp dạy/học mới này.

Trước tình trạng vẫn còn có nơi, có chỗ tổ chức dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chỉ đạo chấm dứt. Hiện Bộ đã có văn bản chỉ đạo chỉ được dạy, chuẩn bị cho trẻ trước khi bước vào lớp 1 những kỹ năng làm quen với chữ cái, các hoạt động làm quen với môi trường học.

Việc dạy thêm, học thêm, theo Bộ trưởng, cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh xảy ra tình trạng dạy thêm kiến thức nâng cao hoặc biến tướng buổi thứ hai thành buổi học thêm trong các trường học hai buổi một ngày.

Sau một năm triển khai Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học (thay thế Thông tư 30), Bộ trưởng khẳng định công tác đánh giá học sinh tiểu học đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên nhiều nơi còn tình trạng khen tràn lan, khen không phù hợp. Năm học tới, Vụ Giáo dục Tiểu học tiếp tục tổ chức tập huấn cho giáo viên thực hiện tốt đánh giá học sinh theo Thông tư 22 và đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để giảm tải cho giáo viên trong đánh giá học sinh.

Bộ trưởng nhấn mạnh “ở đâu còn bệnh thành tích, khen thưởng tràn lan, khen thưởng không phù hợp, ảnh hưởng tới tinh thần nhân văn trong đánh giá học sinh tiểu học, giám đốc Sở Giáo dục ở đó phải chịu trách nhiệm”.

TX