(PLO) Bộ GD&ĐT đang xem xét bố trí lịch thi tạo thuận lợi cho việc tổ chức của các Hội đồng thi và giúp học sinh có thể phát huy hết khả năng của mình.

Có bốn phương án được đưa ra để lấy ý kiến góp ý, nhằm lựa chọn phương án bố trí lịch thi hợp lý nhất, với mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

1. Phương án 1: Tổ chức thi trong hai ngày (bốn buổi); mỗi buổi thi hai môn.

Thời gian

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Sáng

Ngữ văn (7h15-9h15)

Toán (7h15-9h15)

Vật lí (10h30-11h30)

Ngoại ngữ (10h30-11h30)

Chiều

Sinh học (13h45-14h45)

Hóa học (13h45-14h45)

Lịch sử (16h00-17h30)

Địa lí (16h00-17h30)

      2. Phương án 2: Tổ chức thi trong hai ngày rưỡi (năm buổi); các môn toán và ngữ văn thi riêng trong một buổi.

Thời gian

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Ngày 04/6

Sáng

Ngữ văn (08h00-10h00)

Toán (08h00-10h00)

Ngoại ngữ (08h00-9h00)

Sinh học (10h15-11h15)

Chiều

Lịch sử (13h45-15h15)

Địa lí (13h45-15h15)

 

Vật lí (16h30-17h30)

Hóa học (16h30-7h30)

      3. Phương án 3: Tổ chức thi trong ba ngày (sáu buổi); các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và sinh học thi riêng trong một buổi.

Thời gian

Ngày 02/6

Ngày 03/6

Ngày 04/6

Sáng

Toán (08h00-10h00)

Ngữ văn (08h00-10h00)

Ngoại ngữ (08h00-9h00)

Chiều

Vật lí (13h45-14h45)

Hóa học (13h45-14h45)

Sinh (13h45-14h45)

Địa lí (16h00-17h30)

Lịch sử (16h00-17h30)

Với 3 phương án trên, trong mỗi buổi thi có 2 môn thi, thời gian trống giữa mỗi ca thi là 75 phút để Hội đồng hoàn tất các công việc của môn thi trước và triển khai môn thi tiếp theo.

4. Phương án 4: Tổ chức thi trong bốn ngày (tám buổi); mỗi môn thi được tổ chức riêng trong 01 buổi như những năm trước đây.

Các ý kiến xin gửi về địa chỉ email: thitnpt@gmail.com trước ngày 16-3.

Trước đó, ngày 24-2, Bộ GD&ĐT đã chính thức thông báo về những điều chỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo đó, thí sinh thi tốt nghiệp THPT bốn môn, gồm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn (tự luận, 120 phút) và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn: vật lí, hóa học, sinh học (trắc nghiệm, 60 phút), lịch sử, địa lí (tự luận, 90 phút) và ngoại ngữ  (viết luận và trắc nghiệm, 60 phút).

 

HUY HÀ