Bộ GD-ĐT vùa có công văn gửi các cơ sở đào tạo đại học, CĐ, TCCN, Sở GD-ĐT trong cả nước về việc tổ chức tổng kết và tập huấn nghiệp vụ về công tác học sinh, sinh viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đầu năm học 2011-2012.

Nội dung tập huấn gồm tổng kết tình hình thực hiện công tác học sinh, sinh viên của các nhà trường và cơ sở giáo dục trong năm học 2010- 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012. Trao đổi về việc thực hiện các quy chế, quy định công tác học sinh, sinh viên trong năm học 2011 - 2012; Hướng dẫn thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học 2011 - 2012.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự trường học; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Chương trình được tổ chức từ ngày 26/7 đối với khu vực phía Bắc và từ ngày 4/8 đối với khu vực phía Nam. Đại diện tham dự là lãnh đạo Ban Công tác Chính trị - Sinh viên các đại học; Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Phòng Công tác học sinh, sinh viên, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên ở các sở GD-ĐT.

Theo Hồng Hạnh ( Dân trí)