Bộ Giao thông lên kế hoạch sáp nhập các trường trực thuộc
(PLO)- Bộ GTVT vừa có dự thảo trình Chính phủ về đề án sát nhập trường trung cấp vào cao đẳng thuộc đơn vị này quản lý.  

Theo đó, hiện Bộ (GTVT) có 19 cơ sở giáo dục, trong đó có bốn trường đại học/học viện, sáu trường cao đẳng trực thuộc Bộ; tám trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc tổng cục, các cục.

Bộ GTVT cho biết theo chủ trương thì việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường trung cấp để sáp nhập vào trường cao đẳng thuộc Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là rất cần thiết.

Bộ Giao thông lên kế hoạch sáp nhập các trường trực thuộc - ảnh 1
Bộ GTVT lên kế hoạch sáp nhập các trường trung cấp. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng phê duyệt đề án sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền nam vào Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương VI, sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long vào Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương I.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

VIẾT LONG