Các cấp học theo chương trình cụ thể như thế nào?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Chiều 27-12-2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với số tiết học trung bình/tuần từ 25-30 tiết. Cụ thể theo ba khối lớp như sau: