(PL)- Đây là yêu cầu của Bộ GD&ĐT gửi các trường ĐH-CĐ. Theo đó, từ ngày 28-8, các trường lập tổ công tác giải quyết khiếu nại, thắc mắc của thí sinh, phụ huynh trong xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Các trường bố trí người nắm vững nghiệp vụ về công tác tuyển sinh tham gia tổ công tác, tiếp đón và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho thí sinh và phụ huynh khi có yêu cầu. Những nội dung không giải quyết được thì chuyển về Bộ để xử lý. Các tổ công tác làm việc đến khi kết thúc công tác xét tuyển CĐ ngày 21-11.

Thí sinh cũng có thể liên hệ với bộ phận trực tuyển sinh năm 2015 của Bộ GD&ĐT qua địa chỉ email: thi-ts@moet.edu.vn hoặc số điện thoại: 04.36231138 - 04.36230816 - 04.36231137.

HUY HÀ