(PLO)- Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, vừa ký văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017.

Trong văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường trung học thực hiện nghiêm việc dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ; đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận trắc nghiệm khách quan.

Thời gian gần đây, qua phản ánh của báo chí cho thấy vẫn có một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện nghiêm túc quy định nói trên, ra đề kiểm tra còn thiếu tính chính xác, vượt quá yêu cầu của chương trình; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá không phù hợp làm ảnh hưởng không tốt đến động cơ và chất lượng dạy - học; tạo ra áp lực không đáng có cho giáo viên và học sinh; gây băn khoăn, bức xúc trong xã hội.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên và học kỳ theo đúng các quy định của Bộ; đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp; rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá trong thời gian vừa qua; xử lý nghiêm khắc, dứt điểm những sai phạm (nếu có); nghiêm cấm việc ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá sai quy định, vượt quá yêu cầu của chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, chỉ đạo các sở GD&ĐT triển khai tập huấn mở rộng tại địa phương về việc xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra, đánh giá phù hợp theo quy trình chuẩn hóa.

H.G