Chỉ tiêu lớp 1, lớp 6 quận Tân Bình
(PLO) Chiều nay (9-6),  Phòng giáo dục quận Tân Bình công bố kế hoạch phân tuyến học sinh lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn quận như sau:

Phân tuyến lớp 1 phổ thông

 

Lớp 1 tăng cường tiếng Anh: có 14 trường tiểu học mở lớp Một tiếng Anh tăng cường

Lớp 1 tăng cường tiếng Pháp chỉ hai lớp với 60 học sinh tại trường tiểu học Trần Quốc Toản

Phân tuyến lớp 6 phổ thông :

XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG LỘ TRÌNH A, B:

Chỉ tiêu tuyển sinh: các trường có lớp 6 tiếng Anh tăng cường

Q.VIỆT