Choáng với mô hình công viên do học sinh tự thiết kế
(PLO)- Từ những vật liệu tái chế, có sẵn học sinh đã thiết kế nên những mô hình công viên độc đáo, đầy sự sáng tạo.
NGUYỄN QUYÊN