(PLO)- Chương trình Học giả Việt Nam (Vietnamese Scholar Program – VSP), một trong bốn thành phần truyền thống của Chương trình Fulbright tại Việt Nam tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng bài và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học Mỹ trong khoảng từ 3 tháng đến 9 tháng.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam sẽ tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Việt Nam 2011.

Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng trong suốt thời gian tham gia chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Mỹ. Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi học giả quốc tế (CIES) sắp xếp học giả đến những nơi tiếp nhận phù hợp tại Mỹ.

VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh, thành nộp đơn. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay quan hệ. Ưu tiên ứng viên dưới 50 tuổi.

Yêu cầu: Ứng viên muốn nộp đơn tham gia VSP phải:

• có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
• là công dân Việt Nam
• biết tiếng Anh đủ thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Mỹ

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Bất kỳ lĩnh vực nào, ưu tiên cho những học giả thuộc các lĩnh vực:

• Quản lý Giáo dục đại học
•  Luật
• Quản lý công
• Quy hoạch và phát triển đô thị
• Chính sách đối ngoại
• Sức khỏe cộng đồng
• Nghiên cứu về Mỹ
• Chuyên ngành nghiên cứu phụ nữ
• Chính sách và nghiên cứu về môi trường
• Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp)

Hồ sơ: Chương trình chỉ nhận hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ trực tuyến truy cập tại trang web
http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html

Hạn nộp: Thứ Sáu, ngày 15–10-2010.

BA