Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên khu vực (KV) 1.

 

Đây là những trường THPT đóng tại các huyện, thị xã có xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ). Theo quy định mới, thí sinh phải có hộ khẩu thuộc xã khó khăn và bản thân các em học tại các trường THPT có tên trong danh sách vừa được công bố thì mới được hưởng ưu tiên KV1 (cộng 1,5 điểm khi tính tổng điểm thi tuyển sinh).

Đối tượng ưu tiên KV2, KV3 không thay đổi và xác định như quy chế tuyển sinh các năm trước. Còn lại, thí sinh không thuộc KV2, KV3, cũng không thuộc KV1 theo cách xác định mới thì sẽ được hưởng ưu tiên theo KV2 - nông thôn (cộng 1 điểm). Được biết danh sách này có hơn 2.100 trường THPT thuộc diện ưu tiên KV1.

AT