(PL)- Ngày 21-11, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Công ty Tư vấn Hội nhập Toàn cầu (GIBC) đã ký kết hợp tác xây dựng, phát triển chương trình Quản trị kinh doanh hội nhập (IBA).

IBA là chương trình được thiết kế nhằm đem lại cho các nhà lãnh đạo, quản trị cấp cao, cấp trung của doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch GIBC, cho biết dự kiến vào năm 2015, Việt Nam sẽ hoàn tất đàm phán tham gia vào hiệp định thương mại TPP, FTA Việt Nam-EU… IBA sẽ trang bị cho doanh nghiệp cách quản trị rủi ro, sự sáng tạo trong kinh doanh để có thể tăng sức cạnh tranh hội nhập tốt vào kinh tế toàn cầu.

Quang Huy