(PL)- Hôm qua (21-7), Bộ GD&ĐT đã tổ chức lấy ý kiến của các Sở GD&ĐT, của người dân đóng góp cho Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9-2008.

Theo đề án, cấp học phổ thông sẽ thực hiện dạy và học ngoại ngữ theo chương trình 10 năm, trong đó khối tiểu học sẽ có bốn tiết/tuần. Tổng số tiết của ba năm học là 420 tiết. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt bậc một của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNN), hay là A1 của khung tham chiếu chung của châu Âu (CEF). Với THCS có ba tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THCS là 420 tiết. Sau khi tốt nghiệp THCS, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt bậc hai của KNLNN hay là A2 của CEF. Với khối THPT cũng có ba tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THPT là 315 tiết. Sau khi tốt nghiệp THPT, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt bậc ba của KNLNN hay là B1 của CEF.

T.NHƯ