(PL)- Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) vừa quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông Trần Minh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú La Văn Cầu ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Huyện cũng yêu cầu cơ quan chức năng buộc thôi việc với ông Phú.

Theo xác minh, ông Phú được phân công quản lý chế độ tiền ăn của học sinh trong trường. Năm học 2012-2013, ông Phú tự mua lương thực-thực phẩm nhưng không nhập kho, lập sổ theo dõi, không có chứng từ chi, không công khai tài chính mỗi ngày tại bếp ăn tập thể và xén bớt hơn 20 triệu đồng tiền ăn của học sinh.

Do buông lỏng kiểm tra, giám sát nên hiệu trưởng nhà trường bị cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cơ quan thẩm quyền giáng chức, điều chuyển đi nơi khác.            

HƯƠNG HUYỀN