Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học
(PLO) - PLO cập nhật đề thi, bài giải môn thi thành phần Hóa học trong môn tổ hợp KHTN sáng nay, 23-6. 

Mã đề 210:

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 1

Đề thi mã đề 210 mời xem TẠI ĐÂY 

Mã đề 213: 

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 2

Mã đề 206:

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 3

 

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 4
Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 5

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 6

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 7

Mã đề 201:

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 8

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 9
Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 10

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 11

Đề thi, gợi ý bài giải các mã đề môn Hóa học - ảnh 12


PLO