Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý
(PLO) - PLO cập nhật đề thi, gợi ý bài giải môn thành phần Vật lý trong tổ hợp môn KHTN. Nhiều thí sinh than phần điện khó. 

Mã đề 206

Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý  - ảnh 1

Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý  - ảnh 2
Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý  - ảnh 3

Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý  - ảnh 4

Đề thi, gợi ý bài giải môn Vật lý  - ảnh 5

 

PLO