Đề và đáp án bài thi Vật lý THPT quốc gia 2018
(PLO)- Theo đánh giá của thí sinh, đề thi Vật lý năm nay nặng về phần kiến thức điện lực.

Đề thi Môn Vật lý, mã đề 210

Đề và đáp án bài thi Vật lý THPT quốc gia 2018 - ảnh 1

Đề và đáp án bài thi Vật lý THPT quốc gia 2018 - ảnh 2

Đề và đáp án bài thi Vật lý THPT quốc gia 2018 - ảnh 3

Đề và đáp án bài thi Vật lý THPT quốc gia 2018 - ảnh 4

Đáp án mã đề 210:

Câu 1 - C

Câu 11 - D

Câu 21 - B

Câu 31 - A

Câu 2 - D

Câu 12 - D

Câu 22 - B

Câu 32 -

Câu 3 - A

Câu 13 - A

Câu 23 - B

Câu 33 -

Câu 4 - D

Câu 14 - B

Câu 24 - D

Câu 34 -

Câu 5 - C

Câu 15 - C

Câu 25 - C

Câu 35 -

Câu 6 - D

Câu 16 - B

Câu 26 - A

Câu 36 - B

Câu 7 - B

Câu 17 - D

Câu 27 - A

Câu 37 -

Câu 8 - C

Câu 18 - D

Câu 28 - C

Câu 38 -

Câu 9 - A

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - D

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 -

Câu 40 - C

Đáp án đang được các thầy cô của Tuyển sinh 247 tiếp tục cập nhật.

HÀ PHƯỢNG