(PL)- UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa có quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc đối với bà Ngô Thị Hòa.

Lý do là bà Hòa có nhiều sai phạm về thu chi tài chính, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ trong trường.

Cuối năm 2016, quận Liên Chiểu nhận được đơn của giáo viên tố cáo bà Ngô Thị Hòa có nhiều sai phạm trong quản lý và thu chi. Sau khi xác minh, Thanh tra quận Liên Chiểu nhận thấy nhiều nội dung trong đơn tố cáo đúng sự thật. Cụ thể, từ năm 2015-2016, bà Hòa có sai phạm đối với các khoản thu học năng khiếu, tiền ăn sáng, ăn trưa và uống sữa của học sinh. Tổng số tiền sai phạm hơn 628 triệu đồng. Bà Hòa sử dụng cho mục đích cá nhân gần 200 triệu đồng. Số tiền còn lại được ban giám hiệu chi không đúng mục đích.

NB