(PL)- Ngày 10-1, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Hội Nhà văn Việt Nam ký kết chương trình hợp tác “Phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học giai đoạn 2013-2020”.

Hoạt động này nhằm góp phần xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục, sách giáo khoa, đặc biệt là nâng cao năng lực cảm thụ, thưởng thức văn học cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Theo đó, Bộ GD&ĐT chủ động mời Hội Nhà văn Việt Nam cộng tác nghiên cứu việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn văn; tạo điều kiện giúp các nhà văn, nhà thơ tìm hiểu thực tế trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục để có những tác phẩm có giá trị về đề tài giáo dục, đào tạo…

Hai bên phối hợp tổ chức một số sự kiện văn học, trại sáng tác cho các cây bút chuyên nghiệp, không chuyên là các thầy cô giáo, cán bộ công tác trong ngành GD&ĐT; mở lớp bồi dưỡng sáng tác văn học cho giáo viên, học sinh, sinh viên theo điều kiện, tình hình cụ thể; nghiên cứu tổ chức việc xét giải thưởng văn học viết về ngành GD&ĐT…

Cùng với việc ký kết, hai bên đã thống nhất thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức nhằm thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao.

V.THỊNH